Kontaktné údaje

Výhradný zástupca

FABRICK SK, s.r.o.

Sídlo, predajňa, showroom, sklad
Okočská 1677/5,
932 01 Veľký Meder

+421 905 646 985
fabrick@fabrick.sk

slovakia@stofix.com

Konateľ

Edmund Fábianffy
+421 905 646 985
fabrick@fabrick.sk

Showroom 
Slovnaftská 102,
921 07 Bratislava

 

Vedúci showroomu

Mgr. Attila Nagy
+421 905 298 627

Dodatočné informácie