Kontaktné údaje

Výhradný zástupca

FABRICK SK, s.r.o.

Sídlo, predajňa, showroom, sklad
Okočská 1677/5,
932 01 Veľký Meder

+421 905 646 985
fabrick@fabrick.sk

slovakia@stofix.com

Konateľ

Edmund Fábianffy
+421 905 646 985
fabrick@fabrick.sk

Showroom 
Galéria Bývania STYLA
Studená 4B/18496
821 04 Bratislava

 

Vedúci showroomu

Ing. Tamás Fábianffy
+421 908 549 601

Dodatočné informácie