Inteligentný tehlový obklad

S tehlovými panelmi Stofix sa môže vytvoriť originálna tehlová fasáda z tisícročiami

overeného materiálu – tehál. Fasáda vydrží letný dážď a zimný mráz.

Odvetraný tehlový fasádny systém Stofix kombinuje tradičný atraktívny tehlový

povrch s modernou technológiou montáže. Stofix znamená spôsob, ako zostrojiť skutočnú tehlovú fasádu.

20-ročná záruka

20-warranty

Stofix zaručuje dlhú životnosť svojich produktov a na každú tehlovú fasádu Stofix

poskytuje záruku 20 rokov na odolnosť proti poveternostným podmienkam.

Bezpečná a rýchla montáž fasádnej konštrukcie na rôzne účely

Fasáda Stofix je vhodná na rôzne účely, ako náhrada starej fasády, ako prídavnáochranná vonkajšia vrstva fasády, ktorá potrebuje dodatočnú tepelnú izoláciu, alebo len na vybudovanie technicky funkčnej odvetranej fasády.

 

Systém tehlových panelov

Tehlový fasádny systém Stofix možno pripevniť na ľubovoľnú nosnú konštrukciu, ktorú je možné zaťažiť hmotnosťou minimálne 40 kg/m2. Preto je možné pripevniť konzoly nosnej konštrukcie priamo na ľubovoľné zateplenie, ktoré má potrebnú nosnosť.

Priemyselne vyrobený

Vopred vyrobené panely s tehlovým obkladom v závode Stofix sa dodajú na stavbu ainštalujú na základe vopred navrhnutého montážneho systému rýchlo a bez nutnosti lepenia obkladových pásikov na stavbe.)

Výskum a publikácie

Technické údaje tehlových panelov

Tehlový fasádny systém Stofix je kombináciou tehlových obkladových pásikov, polymérom modifikovanej malty a lisovaného pozinkovaného kovového rámu. Štandardná veľkosť tehlových panelov je približne 600 mm x 1200 mm v závislosti od veľkosti tehly a typu väzby.

Tehlový panel

Odolnosť originálnych tehlových pásikov voči vonkajším poveternostným podmienkam zabezpečí dlhodobú ochranu fasády a izolácie pred vplyvmi počasia.

Inštalačná konzola

Inštalačná konzola nesie hmotnosť tehlových pásikov a určuje šírku vetracej medzery.

Konzola Z

V prípade, ak nie je potrebná dodatočná izolácia, konzola Z sa montuje priamo na nosnú konštrukciu, ktorou je obvykle sendvičový panel s pevným plášťom. Konzoly Z majú dôležitú úlohu v montážnom systéme Stofix, nakoľko zabezpečujú presné umiestnenie izolačných konzol bez potreby merania. Takto zabezpečujú efektívnu rýchlosť inštalácie a jednotný vzhľad.

Izolačná konzola

Úlohou izolačnej konzoly je vymedziť šírku dodatočnej tepelnej izolácie od pôvodnej fasády. Nerovnosti pôvodnej fasády je možné vyrovnať pomocou izolačných konzol a montážnych kotiev.

Montážna kotva

Úlohou montážnej kotvy je niesť váhu tehlovej fasády. Rôzne veľkosti montážnej kotvy umožňujú systém prispôsobiť rôznym hrúbkam izolácie.

Technické údaje tehlových panelov

Tehlový fasádny systém Stofix je kombináciou tehlových obkladových pásikov, polymérom modifikovanej malty a lisovaného pozinkovaného kovového rámu. Štandardná veľkosť tehlových panelov je približne 600 mm x 1200 mm v závislosti od veľkosti tehly a typu väzby.

Odvetraná fasáda Stofix Obkladové pásiky z lícových tehál alebo pásiky klinker
Farba a povrch tehlového obkladu Ľubovoľná farba a povrch od renomovaných výrobcoch
Farba škáry Farby podľa farebnej škály Stofix
Rozmer tehly Ľubovoľný štandardný rozmer
Povrch spojov Mikro-kamienky (drvený kameň)
Obkladový panel Stofix Približne 1200 mm x 600 mm (0,72 m2)
Hmotnosť Približne 35-40 kg / m2 (cca 25-29 kg / panel)
Kapacita dodatočnej tepelnej izolácie 40 – 300 mm
Typ väzby Štandardné ½ tehly, 1/3 tehly, bez väzby, možnosť použiť špeciálnu väzbu
Vetracia medzera Od 15 mm
Tepelná rozťažnosť 0,5 mm / m (- 20 C° – + 50 C°)
Dilatačný spoj Každých 7,5 m, ak dĺžka alebo výška presahuje 12 m
Montážna konštrukcia Žiarovo pozinkovaná 600g/m2, hrúbka 0,7 až 2 mm

 

Dodatočné informácie